xboyfotos.com's - ShareX - Desktop Image Uploader Download ShareX here and install it to your computer. Installation After downloading the installer and completing the installation you need to configure it to work with xboyfotos.com. We have two methods for adding xboyfotos.com as the preferred hosting service to ShareX. We'll just go with the easy one for the sake of this quick guide. Step 1 - Launch ShareX - In the left sidebar menu click on: Destinations -> Destination Settings -> Chevereto (number 6 from top) and insert the following URL in the "Upload URL" field: https://xboyfotos.com/api/1/upload - For the "API key" field insert this: 43b7f366aade6ea40c3006cc6037b7b5 Step 2 - To enable our custom uploader go back to the first left side menu and click: Destinations -> Image Uploader: Custom Image Uploader -> Chevereto - Congratulations! You have now added xboyfotos.com to ShareX! For more information on what ShareX can do, click here
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
JPG JPEG PNG BMP GIF WEBP MOV MP4 WEBM tối đa 4 MB
Tùy chỉnh tải lên theo Nhấp chuột trên bất kỳ bản xem trước nào
Tùy chỉnh tải lên theo chạm trên bất kỳ bản xem trước nào
Bạn cũng có thể tải lên từ máy tính.
Bạn cũng có thể chọn từ thiết bị hoặc máy ảnh.
Đang tải lên 0 tệp tin (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới.
Đã tải nội dung lên .
Với nội dung vừa được tải lên, bạn có thể tạo album mới. Bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập để lưu nội dung này vào tài khoản của bạn.
Chưa có tệp tin nào được tải lên
Một vài lỗi đã xảy ra và hệ thống không thể xử lý yêu cầu của bạn.
    Lưu ý: Một số tệp không thể tải lên. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.